Alliantie Cirkelregio Utrecht

Alliantie Cirkelregio Utrecht

Over onze netwerkorganisatie

De regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht is een netwerkorganisatie van verschillende regionale partijen. Zij werken samen naar een georganiseerde, circulaire topregio. Door onderling gecoördineerde acties fungeert de alliantie als aanjaagteam. Het is een team van professionals uit de regio dat circulaire initiatieven faciliteert, op gang brengt, aanjaagt, versnelt en verbindt. Op deze manier helpt de alliantie inwoners, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen verder.

Doelen

Op de lange termijn wil de Alliantie Cirkelregio Utrecht een circulaire topregio realiseren; circulaire topregio Utrecht 2050. Dat willen we doen door de economische en innovatieve kracht in de Utrechtse regio duurzaam te versterken. Dit doen we door nieuwe samenwerkingen te smeden en kennis te ontwikkelen en te delen. In het netwerk is circulariteit van grondstoffen en producten het uitgangspunt. Via verschillende coalities wordt samengewerkt aan inhoudelijke thema’s.

Manifest

De Alliantie Cirkelregio Utrecht stelde in aanloop naar de Provinciale Verkiezingen van maart 2019 een manifest op. Via dit manifest gaven wij de onderhandelaars voor de nieuwe coalitie onze visie mee op de circulaire ontwikkelingen in de provincie Utrecht.

Bekijk het manifest hieronder of download het pdf-document hier.

190403-Manifest_CirculaireTopregio