Overheid

Overheid

Welke rol kun je als overheid spelen?

Als overheid vervul je een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Maar alle begin is moeilijk en onderweg kom je verschillende hobbels tegen. Deze webpagina helpt je op weg. Vind hier kennis en voorbeelden uit de regio Utrecht, waaruit je inspiratie kunt opdoen. Kijk rustig rond en laat het ons weten als je vragen hebt. 

Essentiële functie

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen zijn essentieel in een transitie naar de circulaire economie. Als overheid werk je samen met andere partijen om slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Op verschillende manieren kunnen overheden hun functie inzetten voor een circulaire economie. Middels beleid kun je er bijvoorbeeld voor zorgen belemmeringen te overwinnen. Bij inkoop- en aanbestedingstrajecten kun je als opdrachtgever een circulaire uitvraag in de markt zetten. En bij gebiedsontwikkeling kan circulariteit naast bijvoorbeeld duurzaamheid of klimaatadaptatie een belangrijk uitgangspunt zijn.

Netwerkorganisatie Alliantie Cirkelregio Utrecht bouwde deze website. Wij zijn een regionaal samenwerkingsverband rond de circulaire economie en komen graag in contact met overheden. Neem dus gerust contact op.

Circulaire inkoop

Middels de eigen inkoopprocessen, heb je als overheid invloed op circulaire innovaties. Cirkelregio Utrecht stimuleert circulair inkopen in de regio middels de coalitie Circulair Inkopen en het Regionaal Circulair inkoopoverleg (RCIO).

Regionaal Circulair Inkoopoverleg

Iedere 6 weken treffen inkopers en duurzaamheidsadviseurs uit de hele regio Utrecht elkaar bij het Regionale Circulair Inkopen Overleg (RCIO). Zij wisselen daar kennis en ervaring uit rondom (circulaire) aanbestedingen, delen goede voorbeelden, en worden regelmatig bijgepraat rondom specifieke thema’s. Zo stond een overleg een keer in het teken van duurzaam groenbeheer, en een andere keer in het teken van duurzaam & circulair inrichten van de openbare ruimte. Maar ze bespreken ook meer strategische onderwerpen, zoals het maken van inkoopbeleid, of het toepassen van de aanpak duurzaam GWW en het ambitieweb.

Deelnemers zijn de inkopers van de regionale en lokale overheden. Het doel van het overleg is met name kennisontwikkeling en versneld leren van elkaars ervaringen rondom duurzaam & circulair inkopen, zodat niet iedere organisatie het eigen wiel hoeft uit te vinden. Op termijn staan mogelijk ook gezamenlijke marktconsultaties of themabijeenkomsten op de planning.

In contact komen met de medewerkers bij andere overheden?