Kennisbank

Kennisbank

Kennisdeling brengt iedereen verder

Wil je hulp bij het klaarstomen van jouw organisatie of omgeving voor de circulaire samenleving? Onze kennisbank biedt kennis in de vorm van rapporten, artikelen en webinars. Of wil je eigen kennis delen? Heel graag! Zo helpen we elkaar en versnellen we de circulaire economie.

Filter

Auteurs

filters verwijderen
Kennis

Circulair Zuid-Holland

Strategie document van de provincie Zuid-Holland. De provincie richt zich in vier transitiethema’s op vijf actielijnen: 1. Aanjagen netwerken & ketensamenwerking, 2. ...
Lees meer
Lees meer
Kennis

Verkenning: Materialenpaspoort voor gebouwen

Deze verkenning biedt inzicht in standpunten en visies in de markt over wat een materialenpaspoort is, welke functie(s) het kan bekleden ...
Lees meer
Lees meer
Kennis

Tools voor meten van circulariteit

Overzicht van 13 instrumenten waarmee je de circulariteit van producten en organisaties kan meten. Als bedrijf of organisatie ben je bezig met ...
Lees meer
Lees meer
Kennis

Lessons learned Materialen Expeditie

Een verzameling van de geleerde lessen bij het opstellen van een materiaalpaspoort voor 14 pilots in de Grond- Weg en Waterbouw ...
Lees meer
Lees meer
Kennis

Kansen en uitdagingen voor circulaire Zon PV

Dit rapport draagt bij aan de basiskennis voor visie, strategiebepaling en kansen voor innovatieve samenwerkingen. Het is opgesteld in opdracht van ...
Lees meer
Lees meer
Kennis

Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in woning- en utiliteitsbouw

Hier is een eerste beeld van de uitgangssituatie in 2014 en een doorkijk naar 2030 voor de woning- en utiliteitsbouw. Hiertoe ...
Lees meer
Lees meer
Kennis

Verkenning voorkomen verbranding recyclebare materialen in 2030

In de Kabinetsreactie op de Transitieagenda’s is aangekondigd dat het kabinet de mogelijkheid gaat verkennen om het verbranden van alle recyclebare ...
Lees meer
Lees meer
Kennis

Recyclingpercentage metaalverpakkingen in NL in 2017

De Europese commissie heeft besloten de rekenregels voor het berekenen van recyclingpercentages voor verpakkingen bij te stellen. Voor metalen verpakkingen zijn veel ...
Lees meer
Lees meer
Kennis

Actualisatie toekomstscenario’s afvalverbranding in NL

Deze vier scenario’s zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van IenW. Het is een actualisatie van de Rebel studie uit ...
Lees meer
Lees meer

Versnel zelf de circulaire economie: deel je eigen kennis of circulair initiatief.