De impact van circulaire ambacht

De impact van circulaire ambacht

Met groeiende bewustwording rondom de uitputting van schaarse materialen en klimaatverandering wordt de roep om een circulaire samenleving steeds urgenter. Daar bovenop heeft Nederland in steeds meer sectoren met groeiende personeelstekorten te kampen. Met het icoonproject Circulaire Ambachtscentra van het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023 wil een coalitie binnen de Nederlandse grondstoffensector richting 2030 tot een landelijk dekkend netwerk van centra komen. Een circulair ambachtscentrum omvat een breed scala aan activiteiten gericht op het verlengen van de levensduur van producten en materialen, waardoor onnodig storten en verbranden wordt voorkomen. Daarnaast bieden de centra werkgelegenheid en ontwikkelkansen binnen het sociaal domein. De samenwerkende organisaties zijn overtuigd van de sterke maatschappelijke waarde van de centra. Veel initiatieven worstelen echter met de financiële business case van de projecten, terwijl de impact breder dan financiën gaat, zoals milieu en sociaal, en voor verschillende stakeholders is. In dit project is een impactmeting gedaan rondom houtbewerking bij twee initiatieven – voorbij de traditionele business case naar de maatschappelijke case van circulaire ambacht.