Inwoner

Inwoner

Wat kun jij doen?

Ben je op zoek naar kennis of inspirerende voorbeelden? Wil je weten wat jij zelf kunt doen, op weg naar een circulaire samenleving? Of ben je benieuwd naar wat een circulaire economie nou eigenlijk betekent? Hier zit je goed! 

Op naar de circulaire samenleving

Als inwoner en consument vervul je een belangrijke rol in de circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan wat je zelf kunt doen en al doet, zoals afval scheiden, naar de kringloopwinkel gaan, afval voorkomen door zelf tassen mee te nemen en bewust op zoek te gaan naar duurzame alternatieven voor wat je nodig hebt. Sommigen gaan ook al stappen verder, zoals zelf een circulair initiatief oprichten in de buurt. Zonder dit alles kan de circulaire economie niet draaien. Het begint bij anders consumeren.

Wat is de circulaire economie?

In de circulaire economie blijven grondstoffen lang in gebruik door afval weer als grondstof te gebruiken. Zo worden grondstoffenschaarste en CO2-uitstoot voorkomen. En bevorderen we de werkgelegenheid, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Nederland circulair in 2050. Alles wordt dan zoveel mogelijk hergebruikt.

Voor efficiënt hergebruik van materialen is samenwerking tussen partijen van de gehele keten belangrijk, van het winnen van grondstof voor een product tot het verwerken van afval. Door afval weer als grondstof te gebruiken, sluiten we de keten of de kringloop.

Routekaart voor de circulaire samenleving

Transitieagenda’s voor de 5 belangrijke en meest milieu-belastende sectoren zijn opgesteld door de overheid waarin staat hoe de sector circulair kan worden. Dit zijn Bouw, Biomassa en voedsel, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Met de vijf transitieagenda’s is vervolgens het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie samengesteld.

Zelf doen

Als inwoner kun je al veel doen, bijvoorbeeld door de keuze van producten en het aanbieden van afval voor recycling. Hieronder kun je links vinden naar meer voorbeelden en tips voor een meer circulair bestaan.