Meten Circulairiteit voor Bedrijven

Meten Circulairiteit voor Bedrijven

We werken in Nederland toe naar circulaire economie in 2050. Om dit te bereiken zullen we anders moeten gaan werken en maatregelen moeten nemen. Het is belangrijk om met goede monitoring te meten of deze maatregelen het gewenste effect hebben. Er zijn (en worden) verschillende meetinstrumenten ontwikkeld om dit te doen. In deze flyer van de Natuur en Milieufederaties worden enkele van deze meetinstrumenten uitgelicht, die specifiek bruikbaar zijn voor MKB-bedrijven: Circularity Check, Cradle2Cradle, Circularity Check, Circular Footprint en rapportage.  Praktisch toepasbaar en laagdrempelig, met concrete resultaten.