ReShaping Plastics: pathways to a circular, climate neutral plastics system in europe

ReShaping Plastics: pathways to a circular, climate neutral plastics system in europe

Plastic is zowel een icoon van welvaart als een waarschuwend voorbeeld van hoe lineair consumptiemodellen kunnen ondermijnen De planetaire grenzen van de aarde. Kunststof is lange tijd gewaardeerd voor de consument voordelen – betaalbaarheid, gemak, prestaties, flexibiliteit, duurzaamheid – maar een snelle verschuiving in bewustzijn onder overheden, het maatschappelijk middenveld, investeerders, producenten en consumenten leidt tot toenemende eisen die de industrie stelt de nodige stappen om circulariteit te omarmen wat te doen tegen klimaatverandering. De meeste studies en dialogen over plastic in Europa gaan niet over de kwestie van circulariteit of over de kwestie van de klimaatimpact van plastic. Het kunststofsysteem moet zich aanpassen zodat het zowel circulair wordt als ook zorgt voor een minimale CO2-uitstoot. Daarom moeten we een systeem ontwerpen dat deze twee uitdagingen tegelijkertijd aanpakt. Het “ReShaping Plastics”-rapport beoogt precies dat te doen. Het doel van deze studie is om de overgang te versnellen naar een circulaire, netto nul CO2-uitstoot plastic systeem in Europa door een praktisch, wetenschappelijk onderbouwd stappenplan. Onze hoop en overtuiging zijn dat dit werk de samenwerking zal versterken tussen de industrie, de publieke sector, het maatschappelijk middenveld en investeerders in de zoektocht naar betere kunststoffen systeem voor Europa op basis van een gedeeld feitenbasis.