Coalitie Inkoop

Coalitie Inkoop

Overheden kunnen op een simpele en effectieve manier de circulaire economie aanjagen: door bij hun eigen inkoop en als opdrachtgever in de bouw zoveel mogelijk circulaire producten in te kopen. Dit hoeft niet méér te kosten dan bij een traditionele aanbesteding, en brengt tal van overheidsdoelen rond duurzaamheid en een inclusieve samenleving dichterbij.

In Utrecht zijn tal van partijen actief die kennis ontwikkelen rond circulair aanbesteden en inkopen door overheden. Denk aan Cirkelstad Utrecht, ROM Utrecht Region, Pianoo en BouwCirculair. De coalitie Inkoop van Cirkelregio Utrecht wil deze kennis toegankelijk maken voor de inkopers van lokale en regionale overheden en projectleiders. Daarom zoeken we de samenwerking met gemeentelijke opdrachtgevers en inkopers.

Regionaal Circulair Inkoopoverleg

Iedere 6 weken treffen inkopers en duurzaamheidsadviseurs uit de hele regio Utrecht elkaar bij het Regionale Circulair Inkopen Overleg (RCIO). Zij wisselen daar kennis en ervaring uit rondom (circulaire) aanbestedingen, delen goede voorbeelden, en worden regelmatig bijgepraat rondom specifieke thema’s. Zo stond een overleg een keer in het teken van duurzaam groenbeheer, en een andere keer in het teken van duurzaam & circulair inrichten van de openbare ruimte. Maar ze bespreken ook meer strategische onderwerpen, zoals het maken van inkoopbeleid, of het toepassen van de aanpak duurzaam GWW en het ambitieweb.

Deelnemers zijn de Provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het Inkoopbureau Midden Nederland, en het grootste deel van de gemeenten binnen de provincie Utrecht.

Het doel van het overleg is met name kennisontwikkeling en versneld leren van elkaars ervaringen rondom duurzaam & circulair inkopen, zodat niet iedere organisatie het eigen wiel hoeft uit te vinden. Op termijn staan mogelijk ook gezamenlijke marktconsultaties of themabijeenkomsten op de planning.

Wil je graag deelnemen? Neem dan contact op met Reinier de Nooij.