Coalitie Inkoop

Coalitie Inkoop

Overheden kunnen op een simpele en effectieve manier de circulaire economie aanjagen: door bij hun eigen inkoop en als opdrachtgever in de bouw zoveel mogelijk circulaire producten in te kopen. Dit hoeft niet méér te kosten dan bij een traditionele aanbesteding, en brengt tal van overheidsdoelen rond duurzaamheid en een inclusieve samenleving dichterbij.

In Utrecht zijn tal van partijen actief die kennis ontwikkelen rond circulair aanbesteden en inkopen door overheden. Denk aan Cirkelstad Utrecht, Economic Board Utrecht (EBU), Pianoo en BouwCirculair. De coalitie Opdrachtgeverschap van Cirkelregio Utrecht wil deze kennis toegankelijk maken voor gemeentelijke en provinciale  inkopers en projectleiders. Daarom zoeken we in 2020 de samenwerking met gemeentelijke opdrachtgevers en inkopers.

Dat overheden hier werkelijk een verschil kunnen maken, laten bijgaande infographics van EBU zien.

 

Contact

Heb je vragen of denk je graag mee met deze coalitie? Neem contact op met Peter Smit van de U10, p.smit@nmu.nl