Coalitie Biobased economy

Coalitie Biobased Economy

Wat zich in de biologische kringloop afspeelt noemen we de ‘biobased economy’. De grondstoffen in de biobased economy zijn van zichzelf al meer circulair, omdat ze hernieuwbaar zijn. In een circulaire economie zijn biologische materialen goed gescheiden van de andere materialen, zodat ze weer kunnen terugkeren in de biologische kringloop. Ook wordt in een circulaire economie het aandeel biologische grondstoffen steeds groter. De biologische materialen komen na een aantal gebruikscycli terug in de biologische kringloop (b.v. door compostering of vergisting) en kunnen vervangen worden door een nieuwe biologische grondstof.

Binnen de Alliantie Cirkelregio is in 2019 een coalitie Biobased Economy gevormd met partners uit de regio die met dit thema bezig zijn. Samen zetten we ons in voor de volgende doelen:

  • Meer gebruik van biobased materialen ten opzichte van andere materialen.
  • Een zo hoogwaardig mogelijke inzet van biobased restmaterialen in de regio.
  • Het zo duurzaam mogelijk organiseren van de biobased economy, met zo min mogelijke negatieve bij-effecten.

Projecten

In september 2020 organiseren wij een brede dialoog over het gebruik van hout in de bouw en hoe we dat bij een toename op een duurzame manier kunnen organiseren.

Daarnaast gaan we aan de slag met het regionaal sluiten van de biobased ketens. We maken een analyse van welke grondstoffen in groot volume aanwezig zijn in onze regio en voor welke grondstoffen de potentie bestaat om ze op een meer hoogwaardige manier te verwerken. De grondstoffen voor deze beide criteria goed scoren, worden voor deze coalitie de focus.

Contact

Heb je vragen, een biobased project of denk je graag mee met deze coalitie? Neem contact op met Tim Bulters via t.bulters@nmu.nl