Coalitie Bouw en demontage

Coalitie Bouw en demontage

In de regio Utrecht worden tot 2040 nog zo’n 100.000 nieuwe woningen gebouwd. Van belang om die circulair te bouwen, samen met aanleg van circulaire openbare ruimte en circulair demonteren. Ook de regionale opgave voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is groot. Alle woningen moeten van het gas af en moeten worden verduurzaamd. We willen daarbij circulair renoveren.

In deze coalitie zijn onderwerpen aan de orde als de verdere ontwikkeling van circulaire gebiedsontwikkeling en circulaire bouwprojecten, pilotprojecten, circulaire instrumenten als convenanten of Milieu Prestatie Gebouwen (MPG), themabijeenkomsten, onderzoek Europese projecten op het gebied van circulair bouwen.

Deze werkgroep houdt zich bezig met de volgende doelen:

  • Verdere innovatie en ontwikkeling van circulaire gebiedsontwikkeling, zowel gericht op nieuwe bedrijventerreinen als transformatie van bestaande gebieden;
  • Kennisdelen van goede voorbeelden op het gebied van circulair bouwen;
  • Toewerken naar een regionale basisniveau van duurzaam bouwen;
  • Toename van secundair materiaalgebruik;
  • Toename van het gebruik van biobased materialen ten opzichte van andere materialen (onder andere hout).
Projecten

Er lopen voorbereidingen voor een regionaal convenant duurzaam bouwen. Daarbij gaat het naast circulair bouwen ook om onder andere energiezuinig bouwen en maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. Meer informatie over dit convenant vind je hier.

Er loopt een onderzoek naar het gebruik van de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Daarbij wordt aan de hand van projecten gekeken hoe, met aanpassingen, die projecten circulair zijn te bouwen met een lagere (betere) MPG-score en daarmee een lagere milieubelasting.

Er is een regionaal onderzoek uitgevoerd naar het sluiten van kringlopen bij bouwmaterialen. Momenteel wordt dit onderzoek afgerond en van een advies voorzien. Het onderzoek heeft ook veel belemmeringen opgeleverd (ca. 120) die nog weggenomen moeten worden.

In samenwerking met de werkgroep Biobased Economy komt er in september 2020 een brede dialoog over het gebruik van hout in de bouw. Hoe kunnen we een toenemend houtgebruik op een duurzame manier organiseren?

Contact

Heb je vragen, wil je meedenken of heb je een suggestie? Neem contact op met de trekker van deze coalitie. Dit is Wim Beelen van gemeente Utrecht: w.beelen@utrecht.nl