Welkom nieuwe raadsleden!

Welkom nieuwe raadsleden!

De gemeenteraadsverkiezingen leiden in veel gemeentes ongetwijfeld tot een herschikking van posities en de benoeming van nieuwe raadsleden. Bent u als nieuw raadslid benoemd dan heet de Alliantie Cirkelregio Utrecht u welkom!

21 maart 2022

Ontstaan vanuit een samenwerking tussen verschillende gemeenten, de provincie en andere organisaties werkt de Alliantie Cirkelregio Utrecht als aanjager aan een georganiseerde, circulaire topregio. In circulaire coalities werken de partners samen aan verschillende circulaire thema’s.
Zo wordt gewerkt aan bouw en demontage, circulaire gebieden, inkoop, bestuurlijk netwerk, ondernemerschap en monitoring.
Partnerorganisaties zijn de Natuur en Milieufederatie Utrecht, de Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Utrecht Sustainability Institute, Utrecht10, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de Regionale Ontwikkelmaatschappij Utrecht Region, Cirkelstad, en de Utrechtse Waterschappen.
Wilt u meer weten over hoe u circulaire economie kunt opnemen in uw nieuwe coalitieakkoord? Lees dan in ons manifest hoe uw gemeente kan bijdragen aan een circulaire economie. 

Cirkelregio manifest gemeenteraden 2022 Tags: