Coalitie Circulaire Gebieden

Coalitie Circulaire gebieden

Kunnen we gebieden zo inrichten dat afval op den duur niet meer bestaat? Dat gebouwen en producten toekomstvast, aanpasbaar en repareerbaar worden? Dat bewoners kringlopen sluiten en vrijkomende producten en materialen hoogwaardig hergebruiken?

Deze onderwerpen staan centraal bij de coalitie Circulaire gebieden. De coalitie richt zich op circulaire initiatieven op gebiedsniveau en legt de nadruk op het gebruik van gebieden en gebouwen. Voor de bouwfase, waarbij het gaat om circulair bouwen en demonteren, zie onze coalitie Bouw en demontage.

Ons hoofddoel is concrete circulaire initiatieven op gebiedsniveau te versterken en de goede voorbeelden te doen landen in andere gebieden binnen en buiten de provincie Utrecht. Mooie ontwikkelingen dichtbij zijn de Retourboulevard in Amersfoort en de acties van de Green Business Club bij Utrecht Centraal. We leren van deze pioniers zodat we hun initiatieven kunnen gebruiken ter inspiratie en als bouwstenen voor andere circulaire gebieden.

En tegelijkertijd willen we dit soort initiatieven vooruithelpen door de vraagstukken die spelen bij circulaire gebieden gezamenlijk aan te pakken. Welke praktische oplossingen zijn beschikbaar? Waar vinden we voorbeelden van bijbehorende nieuwe waardemodellen? Hoe versterken we de onderlinge samenwerking in een gebied? Zijn er barrières in wet- en regelgeving die we gezamenlijk kunnen aanpakken? Als deze vragen je interesseren, volg dan de ontwikkelingen van de coalitie Circulaire gebieden.

Contact

Heb je vragen, wil je meedenken of heb je een suggestie? Neem contact op met de trekker van deze coalitie Engeli Kummeling.

Header foto: Upcycling centrum ReTuna, Eskilstuna, Zweden © Lina Östling