Subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten

Subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten

Wilt u samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen en daarnaast is de regeling nu ook open voor ondernemers op de BES-eilanden. De regeling opent op dinsdag 3 mei 09:00 uur en sluit vrijdag 30 september 12:00 uur.

14 april 2022

Circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U wilt een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. Daarvoor zijn er nog drempels die komen door de circulariteit, door nieuwheid of op het gebied van samenwerking.

In het circulair ketenproject doet u het uitzoekwerk dat u nodig heeft om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project kunt u het product of de dienst  op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Lees meer over circulaire ketenprojecten en een uitleg van andere termen.

Nieuw in 2022

Nieuw in 2022 is dat de subsidie circulaire ketenprojecten als de-minimissteun zal worden verstrekt. Wat betekent dat?

  • Elke ondernemer moet in het ketensamenwerkingsverband een de-minimis verklaring indienen bij de aanvraag van het project.
  • De definitie van de subsidiabele activiteiten is veranderd. De inhoud van de regeling verandert niet.

Ook nieuw is dat per samenwerkingsverband één groot bedrijf mee mag doen en subsidie aan mag vragen. Bekijk hier aan welke voorwaarden voldaan moeten worden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

In 2022 is het totaal beschikbare budget € 6.125.000.

Meer weten?

Bekijk dan bijvoorbeeld deze webinar van het Versnellingshuis CE of kijk hier voor een praktijkvoorbeeld dat de vorige ronde subsidie heeft ontvangen.