Subsidie en ondersteuning voor duurzame ideeën in Amersfoort

Subsidie en ondersteuning voor duurzame ideeën in Amersfoort

Tot 1 mei 2021 kunnen weer aanvragen voor het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling worden ingediend. Met deze subsidie worden bewonerscollectieven, start-ups en andere ondernemers of instellingen ondersteund bij hun vernieuwende project voor een groene, schone en duurzame stad.

25 februari 2021

De initiatieven moeten bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, aan energiebesparing of aan het opwekken van duurzame energie. Met deze subsidieregeling kunnen initiatiefnemers aan de slag met projecten die de duurzame ontwikkeling in Amersfoort vooruit helpen. Het afgelopen jaar hebben 4 projecten een financiële bijdrage uit het Fonds ontvangen: De Stadszagerij, Jarga, Vraagradar en Tree Collective.

“Zij hebben laten zien dat hergebruik van grondstoffen en het realiseren van meer groen in de stad ook in een moeilijk jaar mogelijk is. Zij hebben daarvoor hun nek uitgestoken. Die mentaliteit is hard nodig om de CO₂-neutrale en afvalloze stad te worden die we in de toekomst willen zijn.” aldus Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid van gemeente Amersfoort.

Tot 1 mei 2021 kunnen aanvragen voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling worden ingediend. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar; per project maximaal € 50.000 (op basis van cofinanciering). Informatie en de voorwaarden staan op www.amersfoort.nl/toekomstfonds. Voor potentiële aanvragers die hun plan willen toetsen aan de voorwaarden organiseert de gemeente online spreekuren.

Bekijk video’s over de 4 ondernemers die in 2020 subsidie kregen op amersfoortduurzaam.nl.

Tags: