Nieuwe publicatie: manifest circulaire topregio Utrecht 2050

Nieuwe publicatie: manifest circulaire topregio Utrecht 2050

Nieuwe publicatie: manifest circulaire topregio Utrecht 2050

In maart 2019 is door de Alliantie Cirkelregio Utrecht het ‘Manifest circulaire topregio Utrecht 2050’ gepubliceerd. Om de circulaire economie binnen de provincie Utrecht te realiseren in 2050 is er een proactieve houding nodig. Dit document biedt de lijsttrekkers van de politieke partijen van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht negen handreikingen voor een circulaire economie. Hiermee kunnen ze aan de slag  tijdens de vorming van de coalitie om zo structureel meer aandacht te besteden aan de circulaire economie en daarmee ook de middelen en capaciteit ter beschikking te stellen om de Circulaire Topregio daadwerkelijk te realiseren.

19 maart 2019

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten kan hier vervolgens op bouwen, en daarbij steunen op de Alliantie Cirkelregio bestaande uit een actief netwerk van professionals uit de quadruple helix (overheid, bedrijfsleven, onderzoek en NGO’s). Denk hierbij aan de Economic Board Utrecht (EBU), het Utrecht Sustainability Institute (USI) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), zie al onze partners op onze partnerpagina. De Alliantie wordt bestuurlijk ondersteund door zes wethouders met circulaire economie in de portefeuille (gemeente Amersfoort, de Bilt, Houten, Utrecht, Veenendaal en Zeist). Zij zetten zich als regionaal ambassadeurs in voor een circulaire economie samen met de (nieuwe) gedeputeerde met de portefeuille circulaire economie.

Het Manifest zet de circulaire economie op de kaart met concrete handelingen voor het coalitieakkoord 2019-2023. Wij hopen resultaten te zien!

Het manifest is te vinden op de website: Manifest circulaire topregio Utrecht 2050

Bijspijkeren over het bestuur van Utrecht, de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten? Neem een kijkje op de website van Provincie Utrecht

 

Tags: