Menu
Partners

Partners

Partners van de Alliantie zijn organisaties met circulaire initiatieven: gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht, Utrecht Sustainability Institute (USI), provincie Utrecht, Utrecht10 (U10), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Economic Board Utrecht (EBU), Cirkelstad en NMU.

NMU

De Natuur en Milieufederatie Utrecht is voorzitter van de Alliantie Cirkelregio Utrecht en draagt daardoor bij aan de samenwerking tussen de partners. Inhoudelijk houdt de NMU zich met name bezig met de coördinatie van Hoogwaardige toepassing van biomassa en samen met USI met Afvalvrije gebieden. Namens de provincie voert de NMU in 2017 ook de Duurzaamheidsprijs uit met als thema circulaire economie.

Gemeenten in de provincie Utrecht

Bij gemeenten (inkoop) liggen kansen op meerdere thema’s, zoals bijvoorbeeld: beton/asfalt, e-waste en straatmeubilair. De EBU ondersteunt de gemeenten hierbij vanuit hun coördinerende rol bij de stroom Bouw en Demontage.
In 2014 werd een Green Deal Circulair inkopen gesloten met als inzet om in 2020 10% van het inkoopvolume circulair in te kopen. Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Woerden, de provincie en de Economic Board Utrecht ondertekenden deze Green Deal. Dit creëert een gezamenlijke circulaire marktvraag van ongeveer €100 mln.

Provincie Utrecht

De Provincie zet circulaire economie op de kaart via het programma Duurzaam Door, waarmee o.a. circulaire initiatieven in de regio een extra impuls krijgen, door kennisdeling en opschaling. Ook staat het thema circulaire economie dit jaar centraal bij de Duurzaamheidsprijs 2017. De provincie vindt het belangrijk de regionale initiatieven in kaart te brengen en een platform te geven.

Utrecht Sustainability Institute (USI)

Het USI biedt meerdere initiatieven aan om de circulaire economie een impuls te geven. Voorbeelden zijn de Circular Economy Labs (debatavonden), een kennisbank en een Toetsingscommissie brancheverduurzamingsplannen Verpakkingen. Binnen Cirkelregio Utrecht treedt het USI op als coördinator van de stroom Textiel en Afvalvrije gebieden.

Utrecht10 (U10)

In de regio Utrecht werken diverse gemeenten via de U10 samen als regionale overheden aan een circulaire economie, met op de agenda:

  • duurzaam en gezamenlijk inkopen (circulaire vraag);
  • zoveel mogelijk grondstof terugwinnen uit afval;
  • het sluiten van grondstof-product ketens (circulair aanbod).

Ook wordt er kennis uitgewisseld (bijvoorbeeld over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed) die bijdraagt aan de steeds groenere Utrechtse regio.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met het ministerie van Economische Zaken- en van Buitenlandse Zaken zorg gedragen voor de samenstelling van het Rijksbrede programma Circulaire Economie, uitgebracht eind 2016. Hierin staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt zorg samen met de twee andere ministeries voor het uitrollen het programma richting een circulaire economie in 2050. Ze sluiten zich aan bij allianties en zijn o.a. initiatiefnemer van de website circulair ondernemen.

Economic Board Utrecht (EBU)

De Economic Board Utrecht heeft onder het thema GROEN de actielijn circulaire economie opgezet. De acties liggen gezien hun coördinerende rol van Bouw en demontage op dit vlak en men heeft een ondersteunde rol richting gemeente Utrecht, Amersfoort en Woerden rondom circulair inkopen. De EBU richt zich ook specifiek op Afvalvrije kantoren, binnen het thema Afvalvrije gebieden.

Cirkelstad

Cirkelstad Utrecht is een platform voor regionale publieke én private partijen. Partijen die zelf aan de slag zijn om reststromen van de stad om te buigen tot waardevolle nieuwe producten. En dat mede te doen om banen te scheppen en met de mensen die die nieuwe producten gaan gebruiken. Dat kan gaan over het maken van tuinhuisjes van sloophout, een lesprogramma voor basisscholen tot aan het circulair (her) ontwikkelen van de 90.000 woningen die in regio Utrecht op de planning staan. Altijd weer in samenwerking met elkaar. Op het platform kom je partijen tegen die samen versnelling willen geven aan de gedeelde ambitie. De stad zonder afval, zonder uitval.

Video's