Investor Readiness Programma van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

Investor Readiness Programma van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

Het Investor Readiness Program heeft als doel om jou als startup aan risicokapitaal te helpen. Omdat investeren risicovol is, zijn investeerders selectief in hun keuzes en stellen zij bepaalde eisen. In 10 weken houden we jouw businesscase tegen het licht en leren we je hoe je naar je propositie kijkt door de ogen van een investeerder. Daarnaast krijg je inzicht in de financieringsopties van verschillende bronnen voor je start-up zodat je jouw aanvraag gericht kan doen. Het worden intensieve én leerzame weken! Het programma start op 21 april.

25 maart 2021

Tijdens het Investor Readiness Program geven we je inzicht in hoe potentiële investeerders naar een businesscase kijken. Een goede businesscase bevat vijf elementen die consistent met elkaar groeien: klant, product, businessmodel, team en geld. Deze kerndimensies van een start-up staan tijdens het Investor Readiness Program centraal. Je verzamelt bewijslast dat aantoont dat je een duidelijk beeld hebt van het klantprobleem (klant), jouw oplossing de beste oplossing is voor de klant (product), je het vooruitzicht hebt op een winstgevend businessmodel (businessmodel) en jouw teamleden activiteiten verrichten die gefocust zijn op het realiseren van de mijlpalen die horen bij de levensfase waarin jouw start-up actief is (team). Verzamel je gedurende de eerste zeven weken van het programma voldoende bewijslast, dan sluit jij het programma af met een onderbouwde financieringsaanvraag (geld).

Investeringsrijp in tien weken, lukt dat iedere deelnemer? Nee. Tot op heden hebben meer dan 150 start-ups aan het Investor Readiness Program deelgenomen. Iets minder dan de helft daarvan heeft besloten in de tiende week een financieringsaanvraag op te stellen. Maar liefst 85% daarvan heeft risicokapitaal verkregen.

Interesse? Stuur een mail naar: irp@romutrechtregion.nl. Aanmelden kan tot 15 april.

Meer informatie? Zie https://www.romutrechtregion.nl/innoveren/investor-readiness-program/

Tags: