Infra as a service: de route naar een circulaire infrasector

De route naar een circulaire infrasector

Het verbruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2 in de infrasector kan fors omlaag. Circulair werken bij de aanleg, het beheer en hergebruik van infrastructuur, zoals wegen, maakt dat mogelijk. Maar hoe stimuleer je circulariteit in deze sector? Dat onderzochten 11 organisaties in het programma De Circulaire Weg. De resultaten en aanbevelingen zijn samengevat in dit eindrapport.