Tweedekamerdebat circulaire economie

Tweedekamerdebat circulaire economie

Op donderdag 27 mei werd een tweedekamerdebat gevoerd over circulaire economie. Onder het toeziend ook van enkele kamerleden en verschillende toehoorders die online deel konden nemen, werden diverse thema’s besproken.

7 juni 2021

Dat circulaire economie een breed thema is, was duidelijk te zien aan de verscheidenheid aan thema’s op de agenda voor dit debat over circulaire economie in de Tweedekamer. Van kunstgras tot de arbeidsmarkt en van afval tot inkopen. Over zeer verschillende zaken werd gesproken.

ICER

Een centraal document, waar in het document veel naar gerefereerd werd, was de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de leefomgeving. In dit complete rapport wordt de voortgang van de circulaire economie nauwkeurig beschreven. De algemene conclusie is dat we voorlopig nog niet op koers liggen om de doelstellingen te halen van 50% circulair in 2030 en 100% in 2050. Lees de ICER hier.

Bij de vergadering werden enkele relevante stukken gepubliceerd. Deze vind je hier.

Tags: