Subsidieregeling voor biobased bouwmaterialen provincie Utrecht

Subsidieregeling voor biobased bouwmaterialen provincie Utrecht

De provincie Utrecht opent op 25 april een nieuwe subsidieregeling voor biobased bouwmaterialen. De regeling is gericht op ketensamenwerking en duurzame waardeketens. Naast aandacht voor voedselketens worden nadrukkelijk ook samenwerkingsverbanden rondom de productie en afzet van biobased bouwmateriaal uitgenodigd projecten in te dienen.

13 april 2022

Doelgroep

De regeling is voor iedereen die zich bezighoudt met de keten van landbouwproducten. Het kan naast voedsel ook over andere agrarische producten gaan die bedoeld zijn als bouwmateriaal, diervoeder of het gebruik van reststromen. Kansen en oplossingen voor duurzame landbouw kunnen zich in de hele keten, van producent, verwerker en afnemer, voordoen. Een samenwerkingsverband kan bestaan uit ketenpartners, zoals agrarische ondernemers, logistieke en (voedsel)verwerkende partijen, groothandels en platforms en uit afnemende partijen zoals gemeenten, retail, horeca, zorginstellingen. Het samenwerkingsverband moet uit tenminste twee partijen bestaan, waarvan tenminste één landbouwbedrijf of organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.

Subsidiabel bedrag

Afhankelijk van de aard van de projectactiviteiten wordt 40 tot 100 procent van de kosten gesubsidieert. De gevraagde subsidie bedraagt minimaal 50.000 en maximaal 300.000 euro.

Informatie

Op 21 april 2022 tussen 19:30 en 21:00 organiseert de provincie Utrecht een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie over de regeling en worden tips gegeven die het doen van een aanvraag makkelijker makenMeld u hier aan 

Meer informatie vind je hier:
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/pop3-samenwerking-voor-duurzame-waardeketens-het-kader-van-het-europees

Tags: