Stimulering en subsidies duurzame energie

28 februari 2019

Stimulering Duurzame Energieproductie  (SDE+)

Voor wie?

Projecten gericht op het produceren van duurzame energie. De SDE+ zorgt ervoor dat energieproducenten subsidie kunnen krijgen voor duurzaam geproduceerde energie. Dit wordt gedaan door het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode tot maximaal 15 jaar te vergoeden.

Wanneer?

De SDE+ voorjaarsronde 2019 is open van 12 maart 2019, 9.00 uur tot en met 4 april 2019, 17.00 uur.

Hoe verloopt de procedure?

Ook dit jaar zijn er twee openstellingsrondes en is er per ronde één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Binnen de categorieën wordt op basis van de kostprijs geconcurreerd om de beschikbare middelen.

Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het eLoket van RVO.nl vanaf dinsdag 12 maart, 9.00 uur.

 

Topsector Energiestudies Industrie

De Topsector Energiestudies Industrie helpen hierbij door voor ondernemers uit de industrie te onderzoeken wat de haalbaarheid is van een pilot- of demonstratieproject. De studies helpen bij de afweging verder te investeren in maatregelen die CO2-uitstoot verminderen.

Voor wie?

Ondernemers die via innovatieve technieken hun CO2-uitstoot willen verminderen. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van het energieverbruik in productieprocessen, flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap.

Wanneer?

Vanaf 21 februari 2019, 09.00 uur

Hoe verloopt de procedure?

Er is ongeveer € 10 miljoen voor haalbaarheidsstudies rond carbon capture, utilisation and storage (CCUS). Voor de andere thema’s is er € 2 miljoen budget: warmte, systeemintegratie (elektrificatie en flexibilisering) en circulariteit.

 

Demonstratieregeling Energieinnovatie Industrie (DEI+)

De DEI+ sluit aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord en ondersteunt  pilot- en demonstratieprojecten. De focus ligt op innovaties die bijdragen aan kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Belangrijk is dat ze een goede slagingskans hebben in de Nederlandse markt en maatschappij. DEI+ richt zich op innovaties rond CO2-reductie bij verschillende thema’s.

Voor wie?

Ondernemers die via innovatieve technieken hun CO2-uitstoot willen verminderen. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van het energieverbruik in productieprocessen, flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap.

Wanneer?

Vanaf 21 februari 2019, 09.00 uur

Hoe verloopt de procedure?

Ondernemers kunnen voor meerdere nieuwe thema’s binnen de DEI+ kortlopende projecten indienen. Ze hebben een looptijd van maximaal 1 jaar (bij minder dan € 125.000 subsidie per deelnemer) of eindigen eind 2019 (in alle andere gevallen). Het gaat om specifieke thema’s met de verschillende subsidiebudgetten. De budgetten per thema staan op www.rvo.nl/tse.

 

Meer weten over DEI + en de Topsector Energiestudies Industrie

Meer informatie over SDE+

 

Tags: