Stadshoutnetwerk Utrecht ontvangt circulaire subsidie

Stadshoutnetwerk Utrecht ontvangt circulaire subsidie

Bomen uit de stad moeten we benutten als grondstof! Dat vinden tenminste de ketenpartners Buurman Utrecht, De Bouwlook, Eijkelboom en De Eijk Duurzaam Werk en de Natuur en Milieufederatie. Zij slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat van zoveel mogelijk bomen mooie producten worden gemaakt.

1 oktober 2021

Mooie producten van de boom uit jouw straat

Per jaar worden alleen in stad Utrecht duizenden bomen gekapt, om verschillende redenen. Soms zijn ze ziek, vaak staan ze in de weg voor een verbouwing. Deze bomen worden steeds vaker dan voorheen hergebruikt. Helaas kan dat soms niet. Het hout van deze bomen geldt als een waardevolle grondstof. Deze grondstof krijgt nog extra waarde als de boom een speciaal plekje had in het hart van de bewoners. In dit project worden zoveel mogelijk van deze bomen ‘gered’ van de biomassa-installatie. De partners in het project maken mooie producten van de bomen. Op deze producten is altijd terug te zien waar de boom heeft gestaan.

Van pilot naar opschaling

Het project start met een pilot. In de nieuwe Utrechtse wijk Leeuwesteyn zijn bij de bouw enkele bomen gekapt. Met het hout van deze bomen wordt door het consortium geëxperimenteerd welke producten het best werken. Dit kunnen kleine producten worden zoals snijplanken, maar ook grotere zaken zoals meubelen. Omdat het gaat om bomen uit de stad, is hierbij wat extra werk te doen. Zo hebben deze bomen vaak onregelmatige vormen en zitten er vaak spijkers in die eerst verwijderd moeten worden. De volgende stap is dat enkele bomen die binnenkort worden gekapt door de projectpartners worden omgewerkt tot mooie producten. Zo wordt geleidelijk opgeschaald naar 100 verwerkte bomen per jaar.

Subsidie RVO

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de RVO subsidie Circulaire Ketentrajecten. Deze regeling bestaat nu twee jaar en is bedoeld om nieuwe circulaire ketens op te tuigen. Houd de website in de gaten voor meer informatie over deze regeling.

Tags: