Sessie circulaire en gezonde isolatiematerialen

Deze ochtend vond een verkenningssessie plaats over de rol van isolatiematerialen in een circulaire economie, georganiseerd door twee van onze partners: de EBU en de NMU.

Het doel van de sessie was om vraag en aanbod van gezonde en circulaire isolatiematerialen dichter bij elkaar te brengen. Onder leiding van Jesse Arnon werd eerst het woord gegeven aan Willem Böttger, onderzoeker Avans Hogeschool. Hij gaf een goede inleiding over het onderwerp en de noodzaak ervan.

Vervolgens werden twee aanbieders van isolatiematerialen op het podium gezet. De eerste pitch werd gegeven door Chistian Roggeman van Gramitherm. Zij maken een kwalitatief goede isolatiemat van gras. Hiervoor kan gras gebruikt worden dat lokaal wordt gemaaid. Het materiaal blijkt bijzonder goed in staat om temperatuurschommelingen op te kunnen vangen. De tweede pitch was van Martijn Vinke van Everuse. Zij maken hun isolatiemateriaal van papier en kartonafval en geven zo deze stroom een nieuw leven. Los van de algemeen goede presentatie van hun materiaal, blijkt het uitzonderlijk goed in staat om geluid te absorberen.

Na de pitches was het aan het publiek om de input te leveren, met als doel: het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod. In vier groepen werd gesproken over wat opdrachtgevers van bouwprojecten kunnen doen om te zorgen voor meer circulaire materialen, en wat de aanbieders van dergelijke materialen op hun beurt kunnen doen om het de opdrachtgevers zo makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast werd gesproken over welke marketingtechnieken toegepast zouden kunnen worden en hoe inkopers of inkoopexperts de uitvraag naar circulaire producten kunnen vergroten.

Uitkomsten groepsdiscussies

In de kleine groepen werd dus gesproken over verschillende sub-onderwerpen. Hieronder een kleine greep uit de vele bruikbare resultaten:

  • Het rijk kan bewustwordingscampagnes ontwikkelen en kennisontwikkeling stimuleren. Gezondheid is voor woningeigenaren vaak een vergeten thema bij materiaalkeuzes. Droombeeld; als je in een gezond huis leeft, is de ziektekosten premie lager
  • Aanbieders kunnen beter uitleggen waarom hun product even goed als of beter presteert dan dat van concurrenten, licht toe hoe het technisch werkt, stel informatie beschikbaar die jouw claim met betrekking tot circulariteit onderbouwt (minder productveroudering, betere constructies etc.)
  • Inkopers kunnen lef tonen en op een andere manier uit vragen. “Ik wil x resultaat over de totale levensduur (i.p.v. alleen kijken naar aanvangsinvestering) en hoe het gebeurt, bepaalt de markt”

Hoe nu verder?

Tijdens deze sessie is veel waardevolle input geleverd. Met deze input gaan we verder aan de slag om dit thema naar een volgende stap te brengen binnen het bouwprogramma van de Alliantie Cirkelregio. Wat kun je in de tussentijd zelf doen? Als je een huis of gebouw gaat (ver)bouwen, heb dan lef in je uitvraag voor materialen. Vraag uit op circulariteit en een lage footprint over de gehele levensduur, maar lever niet in op functionaliteit. Daarnaast: als je hierover interessante informatie tegen komt, laat het ons weten!