Raadsledenbijeenkomst Cirkelregio over circulaire economie

Succesvolle raadsledenbijeenkomst Cirkelregio over circulaire economie

Op woensdagavond 13 april kwamen 30 raadsleden vanuit de gehele provincie samen tijdens een informatiebijeenkomst over circulaire economie, georganiseerd door de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst werden handvatten gegeven waarmee concreet handelingsperspectief gegeven werd voor de raadsleden om aan de slag te gaan met circulaire economie.

14 april 2022

De avond had een gevarieerd programma waarin diverse thema’s en sprekers aan bod kwamen. Gedeputeerde Robert Strijk verwelkomde de nieuwe raadsleden. Vervolgens sprak Sara Rademaker, regionale aanjager circulair inkopen, met de raadsleden over hoe je als gemeente circulair inkopen vorm kan geven. Gedeputeerde Rob van Muilekom sprak samen met Josja Veraart (directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht) over het Convenant Duurzaam Bouwen, en de rol en het belang van circulariteit hierbinnen. Ondernemer Maurits van de Hoogevest vertelde over zijn ervaringen met circulair bouwen, het belang van samenwerkingen met de gemeente, en geleerde lessen bij project Common Woods. Wytze Kuijper van Cirkelstad benadrukte dit belang van samenwerkingen en verbindingen tussen gemeenten en andere partijen om een succesvolle circulaire samenleving te bereiken.

Vervolgens werd ingegaan op grondstoffen en ondernemerschap in een circulaire samenleving. Ondernemer Arend-Jan Majoor sprak met de raadsleden over zijn ervaringen met luierrecycling en de rol die gemeenten hierin kunnen oppakken. Michiel van Wickeren kwam vertellen over Modulo circulaire ambachtscentra en kansen voor gemeenten hierin. Ten slotte spraken Tim Bulters van het Servicepunt Circulair, Chris Lorist van VNO-NCW Midden-Nederland en Irene ten Dam van ROM Utrecht Region over ondersteuning voor circulaire ondernemers en de rol van gemeenten hierin.

Uit de volle zaal kwamen gedurende de avond vele goede vragen en opmerkingen, en na afloop werd goed nagepraat tussen de deelnemers en sprekers en afgesproken dat we over een jaar een vervolgsessie organiseren. We kijken terug op een geslaagde avond en hopen het thema circulaire economie in de coalitieprogramma’s terug te zien.

Meer informatie is op te vragen via alliantie@cirkelregio-utrecht.nl.

 

Tags: