Provincie Utrecht schaft circulaire zoutstrooier aan

Provincie Utrecht schaft circulaire zoutstrooier aan

Op vrijdagochtend 10 juli is de eerste circulaire zoutstrooier van de provincie Utrecht afgeleverd op het steunpunt in Huis ter Heide. Het gaat om een oude, technisch afgeschreven zoutstrooier die is gerenoveerd door de firma Schuitemaker. De opgeknapte zoutstrooier maakt deel uit van een pilot waarin onderzocht wordt hoe het beheer van de provinciale wegen circulair gemaakt kan worden.

27 augustus 2020

Berekend is dat deze eerste circulaire de zoutstrooier ruim 80% CO2 bespaart ten opzichte van de aanschaf van een nieuwe zoutstrooier. Dit betekent een mooie stap voor de provincie Utrecht op weg naar een Circulaire Topregio in 2050.

Duurzame gladheidsbestrijding

De provincie Utrecht beheert ruim 300 kilometer aan provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden. Om deze in de winter veilig en bereikbaar te houden, beschikt de provincie voor de gladheidsbestrijding over 48 machines, waaronder zoutstrooiers en sneeuwploegen. Veel van deze machines zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten in de komende vijf jaar vervangen worden.

Pilot circulaire zoutstrooier

In aanloop naar de grote vervangingsopgave, is leverancier Schuitemaker gevraagd om een technisch afgeschreven zoutstrooier te renoveren en in een rapportage inzichtelijk te maken hoe een nieuw aan te schaffen zoutstrooier circulair gemaakt kan worden en wat dit oplevert aan CO2-winst.

Samenwerking met de markt

Circulair inkopen in de grond-, weg- en waterbouwsector is relatief nieuw, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van innovaties vraagt om maatwerk en samenwerking tussen overheid en markt. Als opdrachtgevers kunnen we wel circulaire producten vragen, maar dan moeten we de markt ook in de gelegenheid stellen om deze producten te ontwikkelen.

De pilot met het circulair maken van zoutstrooiers doen we samen met Overijssel die daarvoor een andere leverancier in de arm genomen heeft. Door meerdere marktpartijen te betrekken, stimuleren we de overgang naar een aanbod van circulair wegmaterieel in 2050.

Circulaire Topregio

De provincie Utrecht heeft de ambitie om in 2050 een Circulaire Topregio te zijn. In het coalitieakkoord staat daarom dat de inkoop gericht moet zijn op innovatieve producten die bijdragen aan een circulaire economie.

Quote Robert Strijk: β€œHet ontwikkelen van een circulaire zoutstrooier is een goed praktijkvoorbeeld dat hopelijk goed doet volgen. Bijvoorbeeld via de Alliantie Cirkelregio Utrecht, een regionaal netwerk waarbinnen we met elkaar kennis en ervaring delen op het gebied van circulaire economie.”