Provincie Utrecht stelt beleidsvisie vast voor 2050

Provincie Utrecht stelt beleidsvisie vast voor 2050

De provincie Utrecht heeft op woensdag 2 juni 2021 voor het eerst een langetermijnbeleidsvisie vastgesteld over circulaire economie. In dit document wordt omschreven welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een circulaire economie in de provincie Utrecht. Per beleidsthema worden de toekomstvisies behandeld.

3 juni 2021

Lees de beleidsvisie van de provincie hier onder of download hem hier.

Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 provincie Utrecht