Nieuwe publicatie: Circulair bouwen in de praktijk

19 januari 2018

In 2017 gingen Economic Board Utrecht en Alliantie Cirkelregio Utrecht op zoek naar regionale voorbeeldprojecten van circulaire bouw en demontage. Het resultaat is divers: van opdrachten met een paar circulaire elementen tot vrijwel volledig circulaire initiatieven. Deze voortrekkers doen veel relevante ervaringen op. De opgedane inzichten en aanbevelingen zijn terug te lezen in de nieuw verschenen publicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk’.

Lees de samenvatting

circulair bouwen
Het Hof van Cartesius – Broedplaats en werkruimte voor creatieve, duurzame ondernemer

Dat circulair bouwen en demonteren grote kansen biedt als het gaat om milieu en werkgelegenheid is inmiddels niet meer nieuw. Wel bleek vorig jaar, eveneens tijdens de week van de circulaire economie, dat er behoefte is aan voorbeeldprojecten. Successen, valkuilen en uitdagingen van koplopers zijn van grote waarde. Met de publicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk’ wil EBU andere opdrachtgevers inspireren om ook aan de slag te gaan met circulaire bouw.

Focus op verdienkansen

De gebundelde ervaringen vormen waardevolle input bij de opgave van EBU om scherp te krijgen welke circulaire bouwopgaves, componenten of materiaalstromen de meeste economische waarde hebben voor het bedrijfsleven in de vorm van meer afzet, lagere kosten en/of minder risico.

EBU koppelt deze inzichten aan de potentiële, regionale vraag en geschatte omvang. Dit zorgt voor focus bij de ondersteuning van activiteiten en consortia met de meeste maatschappelijke en economische impact.

Download de publicatie Circulair bouwen in de praktijk

12 maart: werkconferentie Circulaire bouw en demontage

Om de focus op kansrijke proposities verder vorm te geven, organiseert Alliantie Cirkelregio Utrecht op 12 maart een werkconferentie. Tijdens interactieve werksessies worden kansrijke circulaire bouwopgaves, componenten en materiaalstromen verder uitgediept, zoveel mogelijk gekoppeld aan concrete projecten in de regio. Op basis van de uitkomsten van onder meer deze werkconferentie kan Alliantie Cirkelregio Utrecht in de 2e helft van 2018 activiteiten en consortia ondersteunen waarmee het snelst maatschappelijke en economische impact kan worden gerealiseerd.

Interesse om deel te nemen? Meld u hier vast aan

Tags: