Informatie- en matchmakingbijeenkomst Subsidieregeling KIA CE

Informatie- en matchmakingbijeenkomst Subsidieregeling KIA CE

Registreer nu voor de informatie- en matchmakingbijeenkomst op woensdag 23 juni.

14 juni 2021

Informatie- en matchmakingbijeenkomst Subsidieregeling KIA CE 23 juni

Op 6 juli 2021 opent de uitgebreide innovatieregeling TSE Industrie. Onderdeel daarvan is het thema Circulaire Economie vanuit de KIA CE. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven die nieuwe technologie ontwikkelen binnen de circulaire economie. Deze bedrijven dagen we – samen met onderzoeksorganisaties – uit om meer en goedkopere circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen. Deze innovatie-inspanningen moeten uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in Nederland leiden. Zo werken we aan een economie waarin het gebruik van alle grondstoffen minimaal is.

U krijgt ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de regeling. In het tweede deel gaan inhoudelijk in op het thema circulaire economie en de thema’s die in aanmerking komen voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan ‘ontwerp voor modulariteit, refurbishment, recycling en ontmanteling’, ‘voorspellend onderhoud & reparatie en renovatie’, ‘hergebruik en 2e kans gebruik’ en ‘substitutie en/of terugwinning van schaarse materialen’.

Matchmaking
Tijdens de matchmaking willen we partijen met elkaar in verbinding brengen om samenwerkings-/consortiumpartners te vinden, waarmee een voorstel voor de subsidieregeling kan worden ingediend.

Aanmelden en informatie
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link.

Zie ook de publicatie in de Staatscourant over deze regeling.