Digitale kennissessie ‘circulaire viaducten en bruggen’

Digitale kennissessie 'circulaire viaducten en bruggen'

Op 24 maart as. (van 14:30 – 16:00) vindt een digitale kennissessie plaats over circulaire viaducten en bruggen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de G40 en zal via Microsoft Teams plaatsvinden.

17 maart 2022

Aanleiding

In 2021 zijn verschillende Buyer Groups opgericht in het kader van verschillende duurzaamheidsopgaven. Binnen een Buyer Group werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. 

De  “Buyer Group Circulaire Viaducten en Bruggen” is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat (RWS) en PIANOo. Samen met andere publieke opdrachtgevers en marktpartijen verkennen zij de mogelijkheden om ‘inkoopklare’ circulaire viaducten te ontwikkelen. De Buyer Group is van mening dat de kennis die tot nu toe is opgedaan zou moeten worden gedeeld met learning customers, waaronder – in potentie – gemeenten

Aanbod

Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft de G40 aan Platform31 gevraagd om een kennisbijeenkomst te organiseren. Het voornaamste doel van deze bijeenkomst is om de stand van zaken op een effectieve manier te verspreiden binnen het G40-netwerk. Het bij elkaar brengen van de gemeentelijke afdelingen ‘inhoud’ en ‘inkoop’ is in dit geval essentieel. In lijn met de breed ingestoken KCI-strategie, d.w.z. het programma Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten, worden meerdere aanverwante Buyer Groups betrokken.  

Programma 

De sessie vindt plaats van 14:30 – 16:00 uur. Het programma is ruwweg: Scope (waar gaat het over), Rollen (RWS, Buyer group(s), voorbeelden, relevantie voor gemeenten, manieren voor gemeenten om meer met het thema te doen (inclusief op stapel staande activiteiten), Q&A met de presentatoren.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, projectleiders, medewerkers civiele techniek, ambtenaren die zich actief bezighouden met inkoop op gebied van GWW. Al dan niet nu al met circulariteit hoog op de radar. Doel is mede het bij elkaar brengen van de gemeentelijke afdelingen ‘inhoud’ en ‘inkoop’.

 Aanmelden kan digitaal bij jorn.koelemaij@platform31.nl