Convenant verduurzaming Culturele Instellingen krijgt steeds meer vorm

Convenant verduurzaming Culturele Instellingen krijgt steeds meer vorm

De provincie Utrecht heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming. In het convenant voor Poppodia, Musea en Theaters komt een aantal van deze ambities samen. Niet alleen energiebesparing krijgt ruime aandacht in het 3-jarige traject, maar ook het streven naar een circulaire economie vindt hier zijn plek.

24 augustus 2021

Deelnemen

Stichting Green Stages werft momenteel de deelnemers voor het convenant. De afgelopen periode is hiervoor met alle gemeenten in de provincie Utrecht gesproken. Vervolgens worden de culturele instellingen benaderd met de vraag of zijn willen deelnemen. Deze werkwijze werpt momenteel zijn vruchten af, de eerste 8 culturele instellingen hebben inmiddels volmondig toegezegd.

Kennisnetwerk

Parallel aan dit traject bouwt Stichting Green Stages aan het een kennisnetwerk rondom het convenant. Cirkelregio Utrecht heeft naar netwerk beschikbaar gesteld aan dit netwerk, om ook de circulaire economie een passende plek te geven binnen het programma.

Circulariteit

Om het thema circulariteit binnen het convenant vorm te geven is daarnaast contact gelegd met de DeClique, een jonge Utrechtse organisatie die zich inzet voor het ontzorgen van organisaties rondom hun organische afvalstromen.

Thomas van Gelder (DeClique) naar aanleiding van de kennismaking: “Het convenant voor culturele instellingen past helemaal in ons straatje. Het biedt ons een mooi podium om kennis te delen en partnerships te smeden. We moeten anders gaan denken, niet meer in termen van afval, maar in grondstoffen en ketens. We ondersteunen de deelnemers graag met kennis, maar natuurlijk ook door praktisch met ze aan de slag te gaan”.

De werving voor het convenant loopt nog tot eind september. In oktober zal een concreet startmoment gepland worden waarin de provincie, deelnemers en partners elkaar voor het eerst zullen treffen én hun commitment vastleggen. Binnen het convenant is nog ruimte voor nieuwe deelnemers en partners.

Heeft u belangstelling om (kennis)partner te worden van het convenant? Laat het ons weten! Meer informatie over het convenant en haar doelstellingen leest u op de projectwebsite bij de Energiewerkplaats Utrecht of neem direct contact op met Stichting Green Stages: