Convenant duurzame woningbouw: zet in op duurzame nieuwbouw

Oproep aan gemeenten: Zet in op duurzame nieuwbouw, ga voor goud!

Op donderdag 10 maart maakten partijen in de provincie Utrecht bekend dat komende maanden gemeenten en bouwpartijen het Convenant Duurzame Woningbouw provincie Utrecht ondertekenen.  Dit is een initiatief dat voortkomt uit een samenwerking tussen de Provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort en ROM Utrecht. Bij het tot stand komen van het convenant zijn de waterschappen en vertegenwoordigers uit de bouwketen in de regio nadrukkelijk betrokken. Afspraken gaan over energie, circulariteit, klimaatadaptie, biodiversiteit, gezondheid en duurzame mobiliteit.  Door grootschalige inzet op biobased bouwen haalt de bouwsector grotendeels de afspraken in het Klimaatakkoord. Ook profiteert de landbouw hiervan: het verbouwen van gewassen voor de biobased producten in de bouw levert boeren een nieuw verdienmodel op.

‘Handboek Bouwen voor de Toekomst’

Om gemeenten te inspireren, publiceerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht het Handboek ‘Bouwen voor de Toekomst’. In dit handboek wordt de urgentie aangegeven, en inzicht gegeven in wat duurzaam bouwen ons als maatschappij oplevert. Experts en ervaringsdeskundigen komen aan het woord. En het boek staat boordevol voorbeelden van nieuwbouwprojecten in Nederland die laten zien dat het allemaal al kan. Zoals het 21 verdiepingen hoge gebouw HAUT (volledig van hout) in Amsterdam, het slimme waterbergende polderdak met groen en terrasfunctie aan de Boelelaan in dezelfde stad en het duurzaam bewonersinitiatief Soesterhof in Amersfoort. Bekijk hier het handboek Bouwen voor de Toekomst.

Handboek-NMU-Bouwen-voor-de-Toekomst
Gemeenten: ‘Ga voor goud!’

Gemeenten kunnen bij ondertekening van het convenant kiezen uit drie verschillende ambitieniveaus: brons, zilver en goud. Waarbij brons net bovenwettelijk is, zilver al wat meer op duurzaamheid inzet, en goud het neusje van de zalm is op gebied van duurzaamheid. Met goud wordt de innovatie en industrialisatie in de bouwsector aangejaagd en worden koplopers beloond. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) roept gemeenten op te kiezen voor dit hoogste ambitieniveau op gebied van duurzaamheid: ‘goud’. Dat is het enige niveau waarbij we echt anticiperen op de huidige klimaatproblemen zoals recent wederom aangegeven in het IPCC rapport.

Josja Veraart, directeur NMU overhandigt het Handboek ‘Bouwen voor de Toekomst’ aan gedeputeerde Wonen, Rob van Muilekom en wethouder Duurzaamheid van gemeente Amersfoort, Astrid Janssen.
Eensgezind

Partijen als de GideonsbendeHolland HoutlandCirkelstad en Centrum Hout onderschrijven deze oproep. Deze partijen willen allemaal dat er binnen het CO2 budget gebouwd wordt. Immers: als we dat niet doen, halen we het Parijs akkoord niet.

Tags: