Circulaire Tour Cirkelregio Utrecht

19 februari 2020

Circulaire Tour Cirkelregio Utrecht

Elektrische bus

De Alliantie Cirkelregio trapte de Week van de Circulaire Economie 2020 af met de Circulaire Tour. Op uitnodiging van gedeputeerde Robert Strijk, bezochten we in een elektrische bus vol regionale en lokale bestuurders en leden van de alliantie circulaire ontwikkelingen en koplopers in de regio.

In de bus voor circulaire tour cirkelregio Utrecht

Regionale ontwikkelingen en initiatieven

We startten in de gemeente Amersfoort, bij wethouder Fatma Koşer Kaya. Zij liet ons zien hoe ze haar rol als bestuurder invult en daarmee de circulaire economie in de gemeente stimuleert. Vervolgens bezochten we een aantal mooie ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Zoals Pim Jonkman van Scope Design. Dit bedrijf heeft een procede ontworpen waarmee vanuit vermalen metaalafval in één keer een productonderdeel gemaakt kan worden. Of Mieke Bleij van Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden, waar door hergebruik circa 6.000 ton CO2 per jaar bespaard wordt. Op vliegbasis Soesterberg namen Irma Bakkers en Martijn Bergen de deelnemers mee in de zoektocht van het Utrechts Landschap om hun eigen gras te kunnen composteren.

Circulaire tour cirkelregio Utrecht

Els Otterman, hoogheemraad HDSR, liet zien welke stoffen het waterschap kan terugwinnen uit de riolering en hoe we die kunnen toepassen. Ook manieren waarop draagvlak voor de circulaire economie bij bewoners door gemeenten gestimuleerd kan worden werd besproken aan de hand van voorbeelden uit gemeente Zeist. De terugweg van de tour leidde langs André en Job van Bekkum, die binnendeurkozijnen maken van kozijnhout uit slooppanden.

Circulaire tour cirkelregio Utrecht

Samen aan de slag

Al deze regionale initiatieven zijn essentieel om de Provincie Utrecht door te ontwikkelen naar een Circulaire Topregio Utrecht. Maar ook bestuurders kunnen bijdragen aan het realiseren van de Topregio. Naast het stimuleren van lokale initiatieven, kunnen overheden het verschil maken via bijvoorbeeld het inkoopinstrumentarium. Concrete voorbeelden helpen om deze rol te pakken. Met het uitwisselen van deze voorbeelden en vooral de oproep: “samen aan de slag met wat er nu ligt!” rondden we deze eerste Circulaire Tour af.

Circulaire tour cirkelregio Utrecht

Tags: