De circulaire bouweconomie van de Bouwagenda

13 februari 2019

De bouw- en infrasector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan werken.

Het betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat alle materialen en grondstoffen herbruikbaar of biobased zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik (inclusief demontabel bouwen) en het gebruik van biobased in alle deelmarkten van de bouw. Nederland pakt deze uitdaging serieus op. De ambitie is dat uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder, de gebouwde omgeving circulair is. In 2030 willen we 50% van de einddoelstelling hebben gerealiseerd. Voor 2021 is het doel om een basis te leggen in kennis en ervaring om vervolgens de doelstellingen in 2030 en 2050 te realiseren.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat de agenda voor de periode 2018-2021. De agenda is opgesteld door een Transitieteam van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen. Vanuit De Bouwagenda is de ambitie om het thema zoveel mogelijk handen en voeten te geven door het concreet te verbinden met de opgaves in de diverse Road Maps. De Transitieagenda stelt diverse concrete maatregelen voor om de circulaire bouweconomie te ontwikkelen. Zoals de aanbeveling dat vanaf 2030 alle overheidsaanbestedingen circulair zullen zijn. Vanaf 2023 zullen alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is.

Wil je meer weten over Circulaire Bouweconomie, neem dan een kijkje op de website

Tags: