Bijeenkomst Roadmap Circulair Bouwen Utrecht Region

Bijeenkomst Roadmap Circulair Bouwen Utrecht Region

Wat betekent een Roadmap Circulair Bouwen voor jouw bedrijf? Met deze vraag is de ROM Utrecht Region enkele maanden geleden gestart. Er volgde deskresearch, een ecosysteemanalyse en interviews.

7 mei 2021

Gedurende 5 missietafels heeft de ROM Utrecht Region met een groot aantal deelnemers – waaronder veel ondernemers – gewerkt aan vragen als: waar zitten de sterktes van het regionale bedrijfsleven, waar zien ondernemers kansen voor gezamenlijke waardecreatie, welke ambitie voor de regio past hier bij, wat is de route naar die toekomst en wat is nodig van betrokken stakeholders?

De opgehaalde beelden en routes waren het startpunt voor een serie concrete uitwerkingen.

Nu is het moment de resultaten daarvan met jou te delen. Dat doet ROM Utrecht Region tijdens een online bijeenkomst op 10 juni vanuit Studio SDGHUB NL in Amersfoort. Zien we je daar?

Roadmap Circulair Bouwen

Voor de Roadmap Circulair Bouwen is Guido Braam, mede-eigenaar Powered by Meaning group en oprichter Route Circulair, gevraagd de mogelijkheden voor kansrijke (keten)innovaties en nieuwe economie te onderzoeken, samen met startups, scale-ups, MKB, corporates, bedrijvennetwerken, kennisinstellingen, (semi) overheden en de ROM.

Tijdens de bijeenkomst op 10 juni gaat de ROM Utrecht Region graag met jou in gesprek over de Roadmap en spreekt de ROM Utrecht Region onder meer met enkele inspirerende ondernemers.

Programma

14.45 – 15.00 uur: (Online)inloop
15.00 – 16.30 uur: Plenaire sessie inclusief pauze
16.30 – 17.30 uur: Break-outs

Aanmelden

Ben je ondernemer en/of geïnteresseerd in Circulair Bouwen? Meld je dan nu aan voor de bijeenkomst op 10 juni.

Aanmelden