Bijeenkomst gemeenteraadsleden provincie Utrecht

Bijeenkomst gemeenteraadsleden provincie Utrecht

Op woensdagavond 13 april 2022 organiseren provincie Utrecht en de Alliantie Cirkelregio Utrecht een informatieve bijeenkomst voor gemeenteraadsleden in de provincie Utrecht over circulaire economie.

17 maart 2022

Uit onderzoek van de NMU naar de verkiezingsprogramma’s is gebleken dat de meeste partijen in Utrecht de komende periode concreet aan de slag willen met circulaire economie; meer dan in andere provincies. Er ligt een mooie kans voor Utrecht om ook echt circulair koploper te worden.

In deze sessie laat Alliantie Cirkelregio Utrecht, het regionale samenwerkingsverband tussen overheden (gemeente, waterschappen en provincie), bedrijven, ROM, USI, NMU en Cirkelstad, zien wat gemeenten concreet kunnen doen om circulaire economie te stimuleren. En: wat daarin uw rol is voor de komende 4 jaar. Denk daarbij aan de eigen inkoop, de woningbouw in de eigen gemeente, het verwerken van lokale reststromen en het faciliteren van lokale ondernemers die circulair willen werken. Wilt u alvast wat inspiratie? Lees dan deze gids.

Tijdens de bijeenkomst zal gedeputeerde Robert Strijk aangeven hoe de provincie Utrecht werkt aan circulaire economie en het belang van regionale samenwerking daarbij, zoals hij ook in dit filmpje uitlegt. Daarna gaan we in twee blokjes dieper in op de inhoud. Onder meer met inspirerende voorbeelden en verschillende korte gesprekken. In het eerste blok bespreken we de thema’s inkoop en bouw. Ondernemer Sara Rademaker is de secretaris van het ambtelijke regionale overleg over circulair in de regio en legt uit hoe zij werkt aan circulair inkopen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een convenant duurzaam bouwen, waar ook circulariteit een nadrukkelijke rol heeft. Gedeputeerde Rob van Muilekom (provincie Utrecht) en Ieke Benschop (NMU) gaan met elkaar in gesprek over de regionale afspraken over duurzaam bouwen die in de maak zijn en welke rol circulaire economie daarin vervult. Vervolgens vertelt Wytze Kuijper (Cirkelstad) over de activiteiten en lokale netwerken op het gebied van circulaire bouw en gebiedsontwikkeling in de regio.

In het tweede blok bespreken we grondstoffen en ondernemerschap. Arend-Jan Majoor komt als regionale koploper vertellen over de noodzaak van luierrecyling en zijn ervaring. Tim Bulters zal de regionale ondersteuningstool Servicepunt Circulair toelichten en Chris Lorist vertelt wat VNO-NCW doet om ondernemers te helpen. Michiel van Wickeren (Modulo) legt uit hoe de circulaire principes toegepast kunnen worden bij de milieustraat in uw gemeente.

De bijeenkomst op 13 april start om 19:30, met inloop vanaf 19:00. De bijeenkomst duurt tot 21:15, met een borrel tot 21:45. De bijeenkomst zal fysiek plaatsvinden op het Stadskantoor in Utrecht en is alleen voor raadsleden. U kunt zich alvast aanmelden via deze link, en ontvangt dan begin april alle nadere informatie.

Tags: