Zuid-Holland Circulair

Zuid-Holland Circulair

Het doel van deze studie is om beleidsontwikkeling te informeren, met inzichten uit transitietheorie- en praktijk, materiaalstroomanalyses en analyse van de behoefte aan innovatie. Zo timmert Zuid-Holland aan de weg naar specifiek beleid en een uitvoeringsprogramma Circulaire Economie voor de provincie.