Zicht op de afvalketen

Zicht op de afvalketen

De weg naar een circulaire en duurzamere verpakkingsketen is ingeslagen. Het adresseren van de uitdagingen kan alleen als alle stakeholders die rol vervullen die hen past op weg naar een gezamenlijk toekomstbeeld voor de verpakkingsketen. Een beeld waarbinnen voldoende ruimte is voor ieders individuele inbreng en keuzes. Zie hier de opgave. Het Rijk dat de juiste kaders stelt (zowel Nationaal als beïnvloeding op Europees niveau) waarbinnen de producenten samen met ketenpartijen het voortouw kunnen nemen om hun verantwoordelijkheid vorm te geven. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Structurele samenwerking is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde, maar dan wel met respect en begrip voor elkaars belangen. Dat betekent ook gezamenlijke bekostiging door zowel bedrijfsleven als overheid. En de motivatie van de een om soms een stapje extra te doen in relatie tot de ander. Meer dan een decennium heeft de onafhankelijke Stichting Afvalfonds getoond dat gemeenten en bedrijfsleven samen kunnen werken aan de aanpak van verpakkingsproblematiek. Eerst door het uitkeren van vergoedingen aan gemeenten voor het gescheiden inzamelen van verpakkingen, vervolgens door innovatieve oplossingen in de verpakkingsketen te steunen. In deze laatste fase zijn meer dan 50 projecten ondersteund en gefinancierd. Nu houdt de stichting op te bestaan. Pieter Zevenbergen, onafhankelijk voorzitter Stichting Afvalfonds: “Ik sta versteld van wat we bereikt hebben – en van wat er in samenwerking met andere partijen bereikt kon worden. En kan worden, want we zijn er nog niet. Het blijkt dat met een gezonde portie doorzettingsvermogen, de juiste coalities en techniek circulariteit steeds meer in zicht komt. Ik ben blij dat we daar ons steentje aan hebben kunnen bijdragen. Nu is het aan anderen om de volgende stappen te zetten en ik daag hen daartoe van harte uit. Aan het Rijk om ambitieus te blijven. Aan het bedrijfsleven om zich in te blijven zetten voor meer circulaire verpakkingen. Aan de wetenschap en hoger onderwijs om te blijven zoeken naar innovatieve technieken en inzichten. En aan een ieder om zich ervan bewust tezijn dat 100% circulariteit geen utopie is, maar echt alleen in zicht komt als we het allemaal willen en de handen ineen blijven slaan.”