Waterschappen 100% circulair in 2050

Waterschappen 100% circulair in 2050

De waterschappen willen het gebruik van grondstoffen op aarde in balans houden. Hierom zijn zij in 2050 100% circulair, met als eerste stap 50% minder primaire grondstoffen (met een negatieve milieu-impact of die schaars zijn) gebruiken in 2030.