Verkenning regelgeving veiligheid batterijen

Verkenning regelgeving veiligheid batterijen

Het gebruik van batterijen in de samenleving neemt steeds verder toe. Ze spelen een belangrijke rol in de energietransitie; bijvoorbeeld bij de energieopslag in de gebouwde omgeving en de toenemende elektrificatie van vervoersmiddelen. Het kabinet hanteert de strategische aanpak batterijen om de toename van het gebruik van batterijen verantwoord te laten verlopen1. Onderdeel van die aanpak betreft de verkenning naar de regelgeving over de veiligheid van batterijen. “Voor een veilige toepassing van batterijen is het van belang dat er een consistent en kenbaar stelsel van regels is dat bovendien in de praktijk goed toepasbaar is”.