Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie 2019-2023

Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie 2019-2023

Deze werkwijze beschrijft de opzet, inrichting en processen van het Uitvoeringsprogramma. We gaan praktisch aan de slag en ontwikkelen tegelijkertijd een structuur en werkwijze die effectief, flexibel en bestendig is.