Uitvoeringsagenda circulaire economie Amersfoort

Uitvoeringsagenda circulaire economie Amersfoort

In maart 2018 is het plan van aanpak “Versnelling circulaire economie Amersfoort” vast gesteld. De agenda voor 2021-2022 is gebaseerd op die aanpak, en geactualiseerd naar de bestuurlijke doelen en geleerde lessen van de afgelopen 3 jaar. In de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2022 staan de actielijnen en activiteiten voor de uitvoering van het deelprogramma circulaire economie. Met dit besluit worden de actielijnen en activiteiten voor het deelprogramma Circulaire Economie vastgelegd voor 2021 en 2022. Met dit deelprogramma wordt bijgedragen aan het doel van een afvalloze en CO₂-neutrale stad, met als ambitie om conform Rijksdoelstellingen in 2030 50% van de grondstofkringlopen te hebben gesloten.