Strategische Verkenning Cirkelregio Utrecht

Strategische Verkenning Cirkelregio Utrecht

Het doel van Cirkelregio Utrecht is het duurzaam versterken van de economische en innovatieve kracht in de Utrechtse regio door nieuwe allianties te smeden die circulariteit van grondstoffen en producten als uitgangspunt nemen. We richten ons in deze verkenning primair op activiteiten richting een circulaire economie die om sociaaleconomische en/of milieuredenen in regionaal verband georganiseerd moeten worden. In de uitvoering hiervan heeft het bedrijfsleven weliswaar een leidende rol, maar zonder samenwerking met en inzet van overheden, (georganiseerde) burgers en kennisinstellingen komt de transitie naar een circulaire economie niet van de grond.