Stip op de horizon Circular Water 2050

Stip op de horizon Circular Water 2050

Concretisering van de mogelijke circulaire waterketen in 2050. Wanneer dit toekomstbeeld helder is, kan in het vervolgtraject met backcasting worden doorgepakt naar de ontwikkeling van specifieke routes. Vijf werkateliers met vertegenwoordigers van waterbedrijven, waterschappen, gemeenten, universiteiten en het bedrijfsleven leverden input met zo’n honderd personen. Hierbij is gebruik gemaakt van onder meer een ‘Score Card’ met 16 kenmerken van een circulaire waterketen, een lijst met mogelijke (technologische) innovaties en een aantal ‘what if’-scenario’s om eisen aan en haalbaarheid van de circulaire waterketen te toetsen.