Resourcing the Energy Transition

Resourcing the Energy Transition

Rapport van KPMG: de geografische en geopolitieke beperkingen op de toevoer van essentiële grondstoffen voor de energietransitie vragen om een circulaire aanpak.