Plasticgebruik en verwerking van plastic afval in Nederland

Plasticgebruik en verwerking van plastic afval in Nederland

Greenpeace Nederland wil in 2019 een campagne voeren op het thema plastic. Om deze campagne te ontwerpen wil Greenpeace meer inzicht in de volledige plasticketen. Greenpeace Nederland heeft CE Delft daarom gevraagd om een aantal vragen op het gebied van plastic (afval)stromen in Nederland te beantwoorden. Het gaat hierbij om: — de hoeveelheid plastic op de markt gebracht in Nederland; — de hoeveelheid Nederlands plastic afval dat verwerkt wordt, met specifieke aandacht voor plastic verpakkingen; — Nederlands en Europese regelgeving rond plastic afval; — de problemen die bestaan rond het verwerken van plastic afval afvalstromen.