Plan van aanpak toekomstbestendig statiegeldsysteem voor metalen drankverpakkingen

Plan van aanpak toekomstbestendig statiegeldsysteem voor metalen drankverpakkingen

Volgend op de aankondiging in het Bestuurlijk Overleg van januari 2021 dat er statiegeld op blik wordt ingevoerd per 31/12/’22 hebben Stichting Afvalfonds Verpakkingen (AFV), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) onderzoek door EY-Parthenon (EY-P) laten doen naar een statiegeldsysteem in de supermarkt en nabij de supermarkt.