Onderzoek Circulaire Economie & VTH

Onderzoek Circulaire Economie & VTH

Vier Omgevingsdiensten hebben in opdracht van ODNL een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en belemmeringen om te sturen op circulaire bedrijfsvoering en het stimuleren daarvan met behulp van het VTH-instrumentarium. Dit is onderzocht binnen vier thema’s: • Biomassa • Agrarisch • Afvalverwerking • Kunststoffen Iedere Omgevingsdienst heeft zich op een specifiek thema gericht en heeft hiervoor minstens drie bedrijven onderzocht.