Onderwijs over de energietransitie en de circulaire economie

Onderwijs over de energietransitie en de circulaire economie

We staan in Nederland (en wereldwijd) voor grote uitdagingen op het vlak van milieu, natuur en leefomgeving. Het klimaat verandert en sommige grondstoffen worden schaars. Ook leiden sommige producten en materialen tot vervuiling van lucht, water en bodem, met bijkomende risico’s voor de gezondheid en biodiversiteit. Vanuit deze problematiek wordt er hard gewerkt om de oplossingen samen handen en voeten te geven, onder meerin het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord. De energietransitie en de transitie naar een circulaire economie (CE) krijgen concreet vorm. Bij het vormgeven van deze transities spelen scholing en onderwijs een belangrijke rol. Veel banen veranderen, er ontstaan nieuwe beroepen en werknemers hebben andere kennis en competenties nodig. Zowel in hetinitieel opleiden als in het verkrijgen en bijleren van duurzame skills die nodig zijn voor deze transities zijn het mbo, hbo en wo van groot belang.