Naar een UPV voor textiel

Naar een UPV voor textiel

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel komt. Om tot implementatie van een UPV voor textiel te komen heeft de staatssecretaris de  textielbranche gevraagd zelf een voorstel te formuleren. Daarnaast laat IenW onafhankelijk onderzoek doen. Dit rapport doet verslag van dat onderzoek. Om tot een voorstel voor de UPV voor textiel te komen zijn stakeholders uit de Nederlandse textielketen en experts op het gebied van de textielketen en/of UPV betrokken. Het onderzoek beantwoordt de volgende drie vragen (1) welke doelstellingen kunnen worden geformuleerd voor de UPV, (2) wat zijn kosten van een werkend UPV- systeem (en mogelijkheden voor tariefdifferentiatie en een innovatiefonds) en (3) welke verantwoordelijkheden van de partijen uit de textielketen veranderen  wanneer een UPV voor textiel wordt ingevoerd? UPV is een belangrijk beleidsinstrument voor een circulaire textielketen; daarnaast is flankerend beleid nodig.